<> Bajki <> Dla przedszkolaka <> Wesołe miasteczko <> Wesoła dolinka <>

OFERTA
> Strona główna
> Programy
> Oferta edukacyjna
> O nas
> Kadra
> Nasze sukcesy
> Galeria
> Aktualności
> Kontakt
> Zapisy na dyżur wakacyjny
> Nr kont do opłat
> 100 lat w Warszawie
> Ewaluacja wewnętrzna
> Dokumenty do pobrania


PROGRAMY

Codzienna, planowa praca nauczycieli realizowana jest zgodnie z aktualnie obowiązującą (od czerwca 2016 roku) Podstawą programową.
Jest to dokument zawierający m.in. opis celów edukacji przedszkolnej, zadania nauczyciela a także wykaz 16 obszarów działalności edukacyjnej przedszkola określających tzw. umiejętności finalne, czyli umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci kończące edukację przedszkolną. Podstawa programowa, jak sama nazwa wskazuje, jest kanwą, na której powstają programy wychowania przedszkolnego. Mając na względzie potrzeby naszych wychowanków oraz oczekiwania rodziców, w sposób twórczy realizujemy zapisy podstawy programowej oraz treści zawarte w programach wychowania przedszkolnego. Głównym programem wychowania przedszkolnego, z którym pracujemy jest pozycja:

Co stanowi o specyfice i odrębności naszego przedszkola, Przedszkola nr 218 ISKRA, wyróżniając nas wśród wielu innych przedszkoli? m.in. - wachlarz programów edukacyjnych autorstwa naszych nauczycielek dopuszczonych i zatwierdzonych do realizacji w naszym przedszkolu:
Program doświadczalnego badania zjawisk przyrodniczych "Empiryczne poznawanie świata"
Programy adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola"
Program edukacyjny "Empatyczny przedszkolak"
Program profilaktyki zagrożeń "Bezpieczny Przedszkolak"
Program edukacji plastycznej "Świat w kolorach"
Program edukacji kulturalnej "Spotkania z kulturą"
Program "Drama w przedszkolu"

"Programu edukacji ekologicznej miasta stołecznego Warszawa"


Pragniemy pdkreślić, iż wychodząc na przeciw oczekiwaniom dzieci oraz rodziców proponujemy bogaty zestaw bezpłatnych zajęć dodatkowych:

prowadzonych przez specjalistów: zajęcia z logopedą, język angielski, umuzykalnienie, zajęcia z psychologiem
prowadzonych przez nasze nauczycielki: zumba, doświadczalne badanie świata, drama, zabawy taneczne, plastyka, wspomaganie rozwoju sensoryczno - motorycznego.

Oprócz wyżej wymienionych programów i projektów autorstwa naszych koleżanek stosujemy, w zależności od potrzeb dzieci oraz ich możliwości a także potrzeb do celów obserwacji i diagnozy, elementy zaczerpnięte z innych programów, wykorzystujemy wiadomości i umiejętności uzyskane w trakcie doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, m.in.:

* bajkoterapia

* elementy Pedagogiki Zabawy

* elementy Metody Dobrego Startu wg prof. M. Bogdanowicz

* diagnozę i terapię pedagogiczną w oparciu o Metodę Kinezjologii Edukacyjnej dr P. Dennisona

* elementy Programu Edukacji Matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

* "Nazywanie świata" wg I. Majchrzak

* diagnozę pedagogiczną w oparciu o Metodę Neurolingwistycznego Programowania