<> Bajki <> Dla przedszkolaka <> Wesołe miasteczko <> Wesoła dolinka <>

OFERTA
> Strona główna
> Programy
> Oferta edukacyjna
> O nas
> Kadra
> Nasze sukcesy
> Galeria
> Aktualności
> Kontakt
> Zapisy na dyżur wakacyjny
> Nr kont do opłat
> 100 lat w Warszawie
> Ewaluacja wewnętrzna
> Dokumenty do pobrania


O NAS

Plan Rozwoju Przedszkola zakłada ścisłą współpracę z rodzicami, włączenie ich w życie placówki oraz pełną integrację wychowania domowego i przedszkolnego. Naszymi priorytetami wobec tego są:
Integracja rodziny z personelem placówki
Indywidualizacja procesu edukacyjnego
Praca z dziećmi o indywidualnych potrzebach edukacyjnych (szczególnie uzdolnionymi oraz wymagającymi specjalistycznej pomocy)
Wsparcie terapeutyczne rodzin
Bezpieczeństwo dzieci na terenie placówki oraz poza nią


Przedszkolakom i ich rodzinom zapewniamy:
Bezwarunkową akceptację każdego dziecka
Miłą i serdeczną atmosferę
Wzmacnianie poczucia własnej wartości
Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby
Stymulowanie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dziecka
Rozwijanie uczuć prorodzinnych
Podejmowanie działań łagodzących stres adaptacyjny dzieci trzyletnich
Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do badania zjawisk przyrodniczych
Kształtowanie nawyków proekologicznych oraz świadomości "małego przyjaciela przyrody"
Aktywny tryb życia w zgodzie z otaczającym światem
Codzienny kontakt ze środowiskiem społeczno - przyrodniczym
Stwarzanie sytuacji sprzyjających praktycznej działalności dzieci
Aktywne uczestnictwo w konkursach, przeglądach twórczości dziecięcej oraz olimpiadach organizowanych na terenie osiedla, dzielnicy i miasta
Wszechstronne przygotowanie do szkoły (współpraca ze szkołą)