<> Bajki <> Dla przedszkolaka <> Wesołe miasteczko <> Wesoła dolinka <>

OFERTA
> Strona główna
> Programy
> Oferta edukacyjna
> O nas
> Kadra
> Nasze sukcesy
> Galeria
> Aktualności
> Kontakt
> Zapisy na dyżur wakacyjny
> Nr kont do opłat
> 100 lat w Warszawie
> Ewaluacja wewnętrzna
> Dokumenty do pobrania


OFERTA EDUKACYJNA

Naszą mocną stroną jest:
Atrakcyjna, nowoczesna i nowatorska oferta edukacyjna, na którą składają się:

 • Wysoka jakość pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej
 • Zestaw bezpłatnych zajęć dodatkowych prowadzonych przez specjalistów: zajęcia z logopedą, zajęcia kompensacyjno - wyrównawcze z pedagogiem specjalnym, psychomotoryka z psychologiem,
  język angielski, umuzykalnienie
 • Zestaw bezpłatnych zajęć dodatkowych prowadzonych przez nasze nauczycielki: zumba, empiryczne poznawanie świata, drama, zabawy taneczne, plastyka, ćwiczenia wspomagające rozwój sensoryczno - motoryczny
 • Imprezy okolicznościowe, uroczystości
 • Wycieczki edukacyjno- krajoznawczo- rekreacyjne
 • Wyjścia do teatru, muzeum, na koncerty
 • Teatrzyki i koncerty organizowane na terenie placówki, prowadzone przez artystów scen warszawskich
 • Udział w konkursach i olimpiadach sportowych
 • Ciekawie urządzone środowisko edukacyjne (kąciki zainteresowań, kąciki naukowe, kąciki pracy twórczej, kąciki mądrej główki, kąciki zabaw itp.
 • Ścisła współpraca nauczycieli i rodziców, spójność działań przedszkola i rodziny
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • Programy nauczania i wychowania wybrane z szerokiej oferty edukacyjnej oraz atrakcyjne metody i formy pracy
 • Programy adaptacyjne dla dzieci nowoprzyjętych


Nasze przedszkole, Przedszkole nr 218, posiada swoje długoletnie tradycje. W kalendarzu imprez na stałe zagościły już:

 • "Pasowanie na przedszkolaka"- uroczystość ślubowania maluszków
 • Uroczystości mikołajkowe oraz "Choinka" z wizytą św. Mikołaja
 • Wieczorki wigilijne w grupach i spotkania opłatkowe z gośćmi z Parafii Św. Patryka
 • "Jasełka"- program przygotowany przez najstarszą grupę dzieci dla wszystkich przedszkolaków
 • Bal karnawałowy
 • Uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka, Matki i Ojca
 • Imprezy integracyjne na powitanie i pożegnanie przedszkola
 • Wycieczki edukacyjno- krajoznawczo- rekreacyjne
 • Akcje charytatywne i społeczno- użyteczne
 • Uroczyste zakończenia roku przedszkolnego
 • Uroczystość z okazji Dnia Dziecka
 • Pikniki Rodzinne
 • Praski Międzyprzedszkolny Festiwal Nauki
 • Konkurs Plastyczny dla dzieci i rodzin - cztery pory roku